Previous
Next

Je lepší žít pro druhé, než sám pro sebe.. V každém věku

 

BytSpolu představuje pilotní koncept spolubydlení studentů u seniorů v Plzni. Propojujeme seniory, kteří jsou ochotni sdílet část svého bytu a studenty hledající ubytování a ochotné posloužit svojí přítomností a drobnou výpomocí. 

 

V počáteční fázi bychom rádi ověřili, jestli spolubydlení studentů a seniorů může být řešením mnohých problémů, které s sebou dnešní doba přináší i v podmínkách České republiky.

Cíle

Cílem není pouze prosté zprostředkování ubytování. Za konceptem mezigeneračníhračního spolubydlení se toho skrývá mnohem víc. Je výzvou ve světě, kde se lidé stále více uzavírají a nedůvěřují si. Mezigenerační spolubydlení nabízí odvážnou cestu mezilidské důvěry.

Propojení generací

Mladá a starší generace se mohou vzájemně obohacovat.

Lidé starší generace mají spoustu zkušeností, které mohou předat mladým lidem. Ti jim naopak mohou pomoci zůstat v kontaktu s dnešním světem. Je potřeba hledat inovativní cesty, jak toto vzájemné obohacení podpořit.

 Proti samotě

Samota je velkým problémem dnešní společnosti.
Týká se často seniorů, ale nemusí se vyhýbat ani mladým lidem. Hledání společnosti a přátelství se tak nemusí zastavit ani před bariérou, jakou se může zdát věkový rozdíl.

Ekonomický přínos

Důchody často nestačí pokrýt základní životní potřeby a studentské bydlení je čím dál dražší.
Senioři si mohou pronájmem volného pokoje přivydělat a studenti zároveň mohou najít klidné ubytování za přijatelnou cenu, které má navíc další rozměr. 

Přínos

Mezigenerační spolubydlení má přínos nejen pro seniory a studenty samotné, ale i pro jejich rodiny a celou společnost.

Pro seniory

 • Snížení nádkladů na zdravotní péči (méně depresí…)
 • Prevence osamocení, výpomoc v domácnosti a stálý dohled
 • Možnost zůstat ve vlastním bydlení po co nejdelší možnou dobu
 • doplnění k domácí pečovatelské službě či domácí péči 
 • Vylepšení rodinného rozpočtu

Pro studenty

 • Možnost levného ubytování / pronájmu pro studenty s přidaným sociálním rozměrem
 • Využítí mezigeneračního spolubydlení je možné brát jako společenskou angažovanost, což může být pozitivně hodnoceno při pohovorech do zaměstnání
 • Sdílení nabyté životní moudrosti

Pro rodiny

 • Zajištění každodenního dohledu a přítomnosti u seniora  – méně starostí, obav
 •  Bezpečné a klidné bydlení pro studenty – méně starostí pro jejich rodiče
 • Alternativa pro rodiny, které hedají ubytování pro své seniory. Spolubydlení může v některých přípdech nahradit domovy pro seniory (domovy důchodců), jejichž kapacita je často přeplněná 

Pro firmy

 • Pracující, jejichž staří rodiče jsou zapojeni do mezigeneračního spolubydlení, mohou být efektivnější v zaměstnání a mít méně zameškaných pracovních hodin
 • 16% pracujících se v roce 2014 potřebovalo starat o své blízké (údaje z Francie)

Pro obce

 • Snížení počtu osob, které vstupují do domů pro seniory
 • Smyslupné zapojení obyvatel do neziskových aktivit
 • Zvyšování povědomí o mezigeneračním dialogu