Naše hodnoty

 
  • BytSpolu – mezigenerační spolubydlení, z.s. je založen na křesťanských hodnotách s úctou a respektem ke každému bez ohledu na jeho vyznání.
  • BytSpolu má za cíl vytvoření mostu mezi generacemi, civilizacemi a kulturami
  • Hlásíme se k odkazu sv. Vincenta de Paul, který je jedním z prvních, kteří chápali křesťanskou lásku zejm. skrze službu chudým a potřebným. 
  • Posláním organizace je pomoci naplňovat touhu všech lidí po příjetí a blízkosti.
« Staří a mladí lidé jsou nadějí lidstva. 
Ti první nesou moudrost zkušeností, druzí nás otevírají budoucnosti, a brání nám v uzavření se do sebe.»

Papež František