Spolupracujeme s...

Alena Růžičková

praktik

Staří lidé pro mě byli vždy inspirací a čas s nimi strávený vnímám jako velmi smysluplný. S obdivem a úctou naslouchám tomu, jak prožívali své životní příběhy, mnohdy velmi nelehké. Z vlastní zkušnosti spolubydlení s jednou úžasnou dámou vím, jak přínosné to může pro obě strany být. Mezilidské vztahy napříč generacemi mohou být plné inspirace a obohacení. Ráda bych, kdyby se toto alespoň v malé míře podařilo naplňovat i v rámci mezigeneračního spolubydlení. 

 

V BytSpolu mám na starosti každodenní provoz. Budu Vám odpovídat na telefonáty, maily, scházet se s Vámi, či Vás navštěvovat v průběhu celého procesu domlouvání spolubydlení. 

Mimo práci pro BytSpolu pracuji též jako koordinátor rodinné politiky se zaměřením na seniory na městském obvodě Plzeň 3.

Pavel Růžička

IDEALISTA

Od doby, kdy jsem se s Ensemble2générations a mezigeneračním spolubydlením setkal, jsem měl v hlavě myšlenku na vyzkoušení konceptu v Čechách. Díky mé ženě Alence a spoustě dobrých lidí se o to nyní můžeme pokusit. Mimo mé hlavní zaměstnání podnikového ekologa je tak pro mě BytSpolu možností, jak se podílet na společensky přínosném projektu a poznávat skvělé lidi.

 

V BytSpolu dělám webové stránky, komunikuji s mateřskou organizací a externími dodavateli (právní poradenství, grafika, překlady..). 

Naše mateřská organizace

Nezisková organizace založená v roce 2006 ve Francii od svého založení rozšiřuje své myšlenky do celého světa. 
  • 5000 dvojic student/senior bylo již spojeno dohromady
  • 650 dvojic aktivních každý rok
  • ensemble2générations  získal více ocenění, mimo jiné první Evropskou cenu za mezigenerační solidaritu

Bez koho by to nešlo